Kontakt oss

Styret for Verket og Bogen Vel 2021/2022
Org. nr. 992 704 861
Fjordveien 26
3490 Klokkarstua
Styret:
Leder Kim Jarre

930 71 450

Fjordveien 3D

Nestleder Harald Jacobsen

934 03 652

Fjordveien 73

Kasserer Solveig Pfeiffer

977 94 288

Fjordveien 49

Sekretær Merete Horgen

480 52 448

Fjordveien 8

Styremedl. Per Aage Østern

913 21 217

Fjordveien 42

Vararepresentanter:
Bjørn-Erik Eriksen

922 36 900

Fjordveien 17B

Trond Evjen

909 21 125

Fjordveien 63A

Ansvarlig for utleie:
Runi Rogers

99 73 14 04

Fjordveien 55A

Valgkomité:
Knut Tønnesen
Fred Arild Ek
Huskomité:
Trond Evjen
Arne Lislerud
Otto Blichfeldt
Roger Gundersen
Del denne siden