Kontakt oss

Styret for Verket og Bogen Vel 2023/2024
Org. nr. 992 704 861
Fjordveien 26
3490 Klokkarstua
Styret:
Leder Kim Jarre

930 71 450

Fjordveien 3D

Nestleder Karl-Anders Karlson

476 35 333

karl-karlson@outlook.com

Fjordveien 61

Kasserer Harald Jacobsen

934 03 652

harald.jacobsen@if.no

Fjordveien 73

Sekretær Merete Horgen

480 52 448

Fjordveien 8

Styremedl. Per Aage Østern

913 21 217

Fjordveien 42

Vararepresentanter:
Bjørn-Erik Eriksen

922 36 900

Fjordveien 17B

Trond Evjen

909 21 125

Fjordveien 63A

Ansvarlig for utleie:
Runi Rogers

99 73 14 04

Fjordveien 55A

Valgkomité:
Fred Arild Ek
Knut Tønnesen
Åse Korsgaard
Huskomité:
Trond Evjen
Arne Lislerud
Otto Blichfeldt
Roger Gundersen
Del denne siden