Vedtekter med endringer gjort i 2021

Endringer gjort under punkt 10.3. Endres fra kr. 25.000,- til 40.000,-
Vedtatt på årsmøtet 23.08.2021.

Vedtekter med endringer gjort i 2017

Del denne siden