Første Fjordkaffe i høst!


Verket og Bogen Vel inviterer til åpent hus på


Fjordhuset - søndag 10. september 2023 kl. 13-15


Vi møtes over en kopp kaffe for å si hei til hverandre, prate, friske opp gamle bekjentskap og stifte nye. Fjordkaffe avholdes én gang i måneden, av og til med et lite kåseri underveis. Datoene publiseres her samt på facebook-gruppen vår. www.verketogbogenvel.com.

Fri adgang for alle. Vi serverer kaffe og bakverk, rimelige priser.


Vi tar både Vipps og kontanter.

 

Vennlig hilsen oss i styret i Verket og Bogen vel

Bjørn Erik, Harald, Karl-Anders, Kim, Merete, Trond og Per Aage


Fjordhuset har adresse Fjordveien 26 på Verket


Da er ny gangbro over Bogenbekken ved Vasker'n på plass.


Denne gangen som et element i ett stykke. 


Stor takk til Buskerud Betongvarefabrikk AS og fabrikksjef Karl-Anders Karlson som har sponset produksjon og montasje!


ÅRSMØTE i Verket og Bogen vel


Årsmøte for medlemmer i Verket og Bogen Vel avholdes:


Tirsdag 25. april 2023 kl. 18:00


i Fjordhuset på Verket, Fjordveien 26, 3490 Klokkarstua.


Forslag til saker som skal til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen kl. 16:00 11. april 2023.


Forslag sendes skriftlig til styret som e-post til fjordhuset26@gmail.com eller brev til leder Kim Jarre, Fjordveien 3D (Bogen), 3490 Klokkarstua.


Dagsorden med saksliste kunngjøres en uke før årsmøtet ihht. vedtektene.


27/3-2023

Styret i Verket og Bogen Vel

Del denne siden

Siste Fjordkaffe før sommeren!


Verket og Bogen Vel inviterer til åpent hus på


Fjordhuset søndag 21. mai 2023 kl. 13-15


Vi møtes over en kopp kaffe for å si hei til hverandre, prate, friske opp gamle bekjentskap og stifte nye.

 

Kåseri ved Fred Eek:


Forsvaret av Svelvikstrømmen gjennom tidene

 

Fri adgang for alle. Vi serverer kaffe og bakverk, rimelige priser.

Vi tar både Vipps og kontanter.

 

Vennlig hilsen oss i styret i Verket og Bogen vel

Bjørn Erik, Harald, Karl-Anders, Kim, Merete, Trond og Per Aage


Fjordhuset har adresse Fjordveien 26 på VerketFjordkaffe!


Verket og Bogen Vel inviterer til åpent hus på


Fjordhuset søndag 16. april 2023 kl. 13-15


Vi møtes over en kopp kaffe for å si hei til hverandre, prate, friske opp gamle bekjentskap og stifte nye.


HVEM HAR BODD I HUSET DITT PÅ VERKET OG BOGEN?

Det vil bli en presentasjon der historikken for hvert hus er dokumentert.
Fri adgang for alle.  Vi serverer kaffe og bakverk, rimelige priser.

Vi tar både Vipps og kontanter.


Vennlig hilsen oss i styret i Verket og Bogen vel

Bjørn Erik, Harald, Kim, Merete, Solveig, Trond og Per Aage

 

Fjordhuset har adresse Fjordveien 26 på VerketNyårstreff på Fjordhuset


Verket og Bogen Vel inviterer til åpent hus på


Fjordhuset søndag 22. januar kl. 12-14


Vi møtes over en kopp kaffe for å si hei til hverandre, prate, friske opp gamle bekjentskap og stifte nye.   Har du tanker om nærmiljøet vårt på Verket og Bogen eller annet kan du dele det med oss andre der og da.


Fri adgang for alle.  Vi serverer kaffe og bakverk, rimelige priser.

Vi tar både Vipps og kontanter.


Velkommen til Fjordhuset søndag 22. januar og ta gjerne med deg en nabo, venn eller familiemedlem.


Vennlig hilsen oss i styret i Verket og Bogen vel

Bjørn Erik, Harald, Kim, Merete, Solveig, Trond og Per Aage

 

Fjordhuset har adresse Fjordveien 26 på VerketProgram for høsten 2022

Programmet for vellet høsten 2022 tar form. 

Trykk på fanen "Program" på menylinjen ovenfor for å se kommende aktiviteter. Vi deltar på dugnad, stiller ut på Hovtun, og arrangerer Fjord-Jazz og foredrag på Fjordhuset.

Velkommen!

Besøk oss på klokkarstuadagen på lørdag!

Besøk oss på klokkarstuadagen på lørdag!

Fjerning av rynkeroser på Verksøya 2022

Rynkerose (Rosa rugosa) er en vakker men uønsket art og regnes som en av de største problemartene vi har i Norge. Rynkerose utkonkurrerer arter i den naturlige flora, inkludert truede arter. Den liker seg på sandjord og trives derfor godt på strendene på Verketsøya.

Rynkerose (Rosa rugosa) er en vakker men uønsket art og regnes som en av de største problemartene vi har i Norge. Rynkerose utkonkurrerer arter i den naturlige flora, inkludert truede arter. Den liker seg på sandjord og trives derfor godt på strendene på Verketsøya.

Oslofjordens Friluftsråd (OF) i samarbeid med Asker kommune inviterer beboere, kitere og andre brukere til dugnad der man fjerner rynkerose som har spredd seg i friområdet og på sandstrendene på Verksøya. Kommunens gravemaskin drar opp buskene og så mye av røttene mye den klarer. Det OF ønsker hjelp til er å fjerne løse plantedeler og mindre røtter. (Gift kommer ikke til å bli benyttet). Verket og Bogen vel støtter initiativet.

Aksjonen pågår mandag 12. og tirsdag 13. september kl. 10:00 – 15:00. Her kan man være med begge eller en av dagene. Det serveres enkel lunsj med drikke til deltakerne.

Oppmøte på parkeringen ved fergeleiet på Verket (Fjordveien 89). OF/Asker kommune stiller med nødvendig redskap og solide hansker deles ut til deltakerne. (Hanskene beholdes av deltakerne, de er forøvig av meget god kvalitet).

Mandag 12. september
10:00 Introduksjon av prosjektet og deltagere
Oppstart av rydding
12:00 Lunsjpause
Videre rydding av området
15:00    Slutt for dagen
 
Tirsdag 13. september
10:00 Kjapp introduksjon av prosjekt, evt. nye deltagere
Fortsetter med rydding der vi slapp fra sist dag
12:00 Lunsjpause
Opprydding
15:00 Slutt for dagen

Vi håper at beboere og andre stiller opp til felles innsats og sosialt samvær, det var veldig hyggelig i fjor på tilsvarende dugnad på Verketstranda. Vennligst meld din deltakelse til Kim på telefon/SMS til 93 07 14 50 eller e-post kim.jarre@gmail.com så vi kan melde fra til OF hvor mange deltagere det blir til lunsj.

Husk å oppgi om evt. allergener i forbindelsen med lunsjen!

Verket og Bogen Vels facebookside er nå en gruppe på f/B

Vi har dannet en gruppe for vellet på facebook

Det gjør det enklere å kommentere og administrere.
(Den gamle facebooksiden eksisterer fortsatt men vil ikke oppdateres).

Klikk på lenken nedenfor og trykk på knappen "Bli medlem". Så snart en av administratorene (kasserer Solveig eller leder Kim) godkjenner deg - vi er ikke vanskelige 😁 - er du inne og kan skrive innlegg osv.

https://www.facebook.com/groups/1400153017097276

Leie av Fjordhuset

Storsalen dekket til bankett.

Festsalen i Fjordhuset framstår nå i nye farger og forbedret akustikk! Fjordhuset er rimelig til leie til barnedåp, bryllup, fest, jubiléum, bursdag og andre arrangement.

Trykk på menyen ovenfor "Leie av Fjordhuset"

Verket og Bogen vel foretok i forkant av Allmøtet på Hovenga en dør-til-dør spørreunderøkelse. I undersøkelsen ble beboerne på Verket og i Bogen ble bedt om å si Ja eller Nei til Svelviksand AS' innspill til arealdelen om å etablere en losse og lastekai på nordsiden av Ryggen.

Resultatet ble et meget utvetydig "nei" da 95% av de spurte var negative og kun 5% positive til en slik etablering. Et nei betyr at sandtaksdriften vil fortsette på samme måte som tidligere til det ikke er mer masse å hente ut. Et ja betyr etablering av en losse og lasteterminal for rene og "lett forurensede" masser, mellomlagring, bearbeiding og¨utskiping av masser samt permanent deponering av ikke salgbare masser. Forslaget fremholder at transporten vha. skip vil være miljøvennlig i forhold til veitransport, men det er åpenbart at veitransporten vil øke da det ikke finnes lastekaier nær de ulike stedene der massene kommer i fra. En stor del av massene vil i så fall komme på vei direkte rfa uttaksstedet da dette vil være kortere. Dette på et veisystem som forlengst er utdatert og underdimensjonert i forhold til dagens trafikk.

Storsalen dekket til bankett.

Stor takk til Jan Hansen Østli, Hans Ole Korsgaard og Marianne Bakkerud for arbeidet med å arrangere allmøtet på Hovenga i forrige uke.

Du kan se på og laste ned innspillet her:  VBV's høringsinnspill

På bakgrunn av innspillene og diskusjonen har Hans Ole laget et sammendrag av hva de frammøtte syntes om i alt 8 punkter i utkastet til arealplan som berører Klokkarstua og Verket.

Allmøte 24. mai 2022, kl. 18-21 i Hovenga Samfunnshus

Kommuneplanens arealdel - innspill fra Verket og Bogen vel

(NB! Du trenger ikke å abonnere på Dropbox eller være medlem for å kunne se eller lagre dokumentet, klikk det bort hvis det dukker opp et et vindu med tilbud om registering).

Du kan se på og laste ned innspillet her: KVNFs høringsinnspill

Verket og Bogen vel har brukt dette innspillet som vedlegg til den elektroniske "innspillsportalen" som Asker kommune har etablert.

(NB! Du trenger ikke å abonnere på Dropbox eller være medlem for å kunne se eller lagre dokumentet, klikk det bort hvis det dukker opp et et vindu med tilbud om registering).

Allmøte om kommuneplanens arealdel - fokus på sandtakets framtid

Klokkarstua Verket Nærmiljøforum - inviterer til årets første Allmøte.

Temaet er Asker kommunes forslag til Kommuneplanens arealdel 2022 for Klokkarstua og Verket.

Hva skjer med etterbruk av sandtaket?

Verket og Bogen Vel arrangerer strandrydding etter påske i helgen 22. – 24. april. Vi har fått velvillig respons fra Asker kommune, Asker Drift vil sette ut containere til deponering av strandavfall på vestre del av Verketstranda, se skisse. Disse skal plasseres ut etter påske på stranda i området nedenfor Fjordveien 67. Oppmøteplass ved dugnadene vil være ved pumpehuset ved Verksrenna der det finnes en benk. Ta med redskaper som raker, river, skuffer og trillebører.

Mer informasjon om oppmøtetider/dager legges ut på denne siden noen dager før dugnadshelgen. God påske!

Kommuneplanens arealdel - innspill fra KVNF

Strandrydding 22.-24. april 2022

Rynkerose (Rosa rugosa) er en vakker men uønsket art og regnes som en av de største problemartene vi har i Norge. Rynkerose utkonkurrerer arter i den naturlige flora, inkludert truede arter. Den liker seg på sandjord og trives derfor godt på Verket og i Bogen. 

Oslofjordens Friluftsråd (OFFR) har i samarbeid med Asker kommune tatt initiativ til dugnad i strandbeltet ved Verketsøya  tirsdag 26. oktober 2021. Dugnaden blir på dagtid, nærmere klokkeslett kommer. Kommunen stiller med en gravemaskin, og OFFR serverer lunsj!

Vi håper at så mange beboere som mulig stiller opp – vennligst ta kontakt med Kim på telefon/SMS til 93 07 14 50 eller e-post kim.jarre@gmail.com for påmelding. Husk å oppgi om evt. allergener i forbindelsen med lunsjen!

I etterkant av Allmøtet på Hovenga 24. mai om kommuneplanens arealdel har KVNF utarbeidet et høringsinnspill.

KVNF er altså "Klokkarstua Verket Nærmiljøforum" som Verket og Bogen vel er tilsluttet.

Blir det mer støv og støy?

Øker tungtrafikken?

Verket og Bogen vel tilslutter seg de synspunkter og bekymringer som fremkommer i innspillet fra KVNF. Verket og Bogen vel har i tillegg utformet et eget innspill vedrørende Verket på bakgrunn av resultatet av spørreundersøkelsen som nylig ble gjennomført på Verket og i Bogen ang. Svelviksands AS' planer om å etablere en losse og lastekai på nordsiden av Ryggen. Se egen artikkel om dette.

Det serveres kaffe og kringle.

Møt opp den 24. mai 2022, kl. 18-21 i Hovenga Samfunnshus!

Strandrydding 2022 – fjerning av svartkluft og søppel på Verketstranda

Svartkluft (Furcellaria lumbricalis) finnes det rikelig med på fjordbunnen i bukten sør for Verket. Vi har varianten som består av løse ”nøster” som danner store matter på sandbunnen i bukten. Ved ugunstig vær og sjø skylles den opp på stranden i store mengder og råtner til sjenanse for beboere og brukere av stranden. Det skylles også opp treverk, plast og annet søppel.

Dugnad Fjerning av Rynkeroser

Kartet viser hvor Rynkerosa er utbredt
Kartet viser hvor Rynkerosa er utbredt

Årsmøte 2021

Vil du leie Fjordhuset, trykk her

Fjordhuset er nå restaurert og pusset opp, etter mange dugnadstimer!  Huset inneholder foruten festsal, nytt kjøkken og toaletter. Storsalen har plass til ca. 40/50  mennesker.

 • Usjenert stort uteområde med mange muligheter
 • Flotte solforhold og utsikt over fjorden.
 • ”Midtskauen” et friluftsområde i nærmiljøet
 • Kystveien går gjennom hele området

23. mar, 2020

Verket og Bogen Vel

Fjordhuset er den ideelle plassen for selskap av alle slag. Familiesammenkomst, konfirmasjon, møter, jubileer og mange andre formål.

Verket og Bogen Vel,  Fjordveien 26, 3490 Klokkarstua  E-post: fjordhuset26@gmail.com 

Fjordhuset leies ut til arrangementer.

Vil du leie Fjordhuset, trykk her

Fjordhuset er nå restaurert og pusset opp, etter mange dugnadstimer!  Huset inneholder foruten festsal, nytt kjøkken og toaletter. Storsalen har plass til ca. 40/50  mennesker.

 • Usjenert stort uteområde med mange muligheter
 • Flotte solforhold og utsikt over fjorden.
 • ”Midtskauen” et friluftsområde i nærmiljøet
 • Kystveien går gjennom hele området

Fjordhuset er den ideelle plassen for selskap av alle slag. Familiesammenkomst, konfirmasjon, møter, jubileer og mange andre formål.

Verket og Bogen Vel,  Fjordveien 26, 3490 Klokkarstua  E-post: fjordhuset26@gmail.com 

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.

Program for høsten 2022

Programmet for vellet høsten 2022 tar form. 

Trykk på fanen "Program" på menylinjen ovenfor for å se kommende aktiviteter. Vi deltar på dugnad, stiller ut på Hovtun, og arrangerer Fjord-Jazz og foredrag på Fjordhuset.

Velkommen!

Besøk oss på klokkarstuadagen på lørdag!

Besøk oss på klokkarstuadagen på lørdag!

Fjerning av rynkeroser på Verksøya 2022

Rynkerose (Rosa rugosa) er en vakker men uønsket art og regnes som en av de største problemartene vi har i Norge. Rynkerose utkonkurrerer arter i den naturlige flora, inkludert truede arter. Den liker seg på sandjord og trives derfor godt på strendene på Verketsøya.

Rynkerose (Rosa rugosa) er en vakker men uønsket art og regnes som en av de største problemartene vi har i Norge. Rynkerose utkonkurrerer arter i den naturlige flora, inkludert truede arter. Den liker seg på sandjord og trives derfor godt på strendene på Verketsøya.

Oslofjordens Friluftsråd (OF) i samarbeid med Asker kommune inviterer beboere, kitere og andre brukere til dugnad der man fjerner rynkerose som har spredd seg i friområdet og på sandstrendene på Verksøya. Kommunens gravemaskin drar opp buskene og så mye av røttene mye den klarer. Det OF ønsker hjelp til er å fjerne løse plantedeler og mindre røtter. (Gift kommer ikke til å bli benyttet). Verket og Bogen vel støtter initiativet.

Aksjonen pågår mandag 12. og tirsdag 13. september kl. 10:00 – 15:00. Her kan man være med begge eller en av dagene. Det serveres enkel lunsj med drikke til deltakerne.

Oppmøte på parkeringen ved fergeleiet på Verket (Fjordveien 89). OF/Asker kommune stiller med nødvendig redskap og solide hansker deles ut til deltakerne. (Hanskene beholdes av deltakerne, de er forøvig av meget god kvalitet).

Mandag 12. september
10:00 Introduksjon av prosjektet og deltagere
Oppstart av rydding
12:00 Lunsjpause
Videre rydding av området
15:00    Slutt for dagen
 
Tirsdag 13. september
10:00 Kjapp introduksjon av prosjekt, evt. nye deltagere
Fortsetter med rydding der vi slapp fra sist dag
12:00 Lunsjpause
Opprydding
15:00 Slutt for dagen

Vi håper at beboere og andre stiller opp til felles innsats og sosialt samvær, det var veldig hyggelig i fjor på tilsvarende dugnad på Verketstranda. Vennligst meld din deltakelse til Kim på telefon/SMS til 93 07 14 50 eller e-post kim.jarre@gmail.com så vi kan melde fra til OF hvor mange deltagere det blir til lunsj.

Husk å oppgi om evt. allergener i forbindelsen med lunsjen!

Verket og Bogen Vels facebookside er nå en gruppe på f/B

Vi har dannet en gruppe for vellet på facebook

Det gjør det enklere å kommentere og administrere.
(Den gamle facebooksiden eksisterer fortsatt men vil ikke oppdateres).

Klikk på lenken nedenfor og trykk på knappen "Bli medlem". Så snart en av administratorene (kasserer Solveig eller leder Kim) godkjenner deg - vi er ikke vanskelige 😁 - er du inne og kan skrive innlegg osv.

https://www.facebook.com/groups/1400153017097276

Leie av Fjordhuset

Storsalen dekket til bankett.

Storsalen dekket til bankett.

Festsalen i Fjordhuset framstår nå i nye farger og forbedret akustikk! Fjordhuset er rimelig til leie til barnedåp, bryllup, fest, jubiléum, bursdag og andre arrangement.

Trykk på menyen ovenfor "Leie av Fjordhuset"

Kommuneplanens arealdel - innspill fra Verket og Bogen vel

Verket og Bogen vel foretok i forkant av Allmøtet på Hovenga en dør-til-dør spørreunderøkelse. I undersøkelsen ble beboerne på Verket og i Bogen ble bedt om å si Ja eller Nei til Svelviksand AS' innspill til arealdelen om å etablere en losse og lastekai på nordsiden av Ryggen.

Resultatet ble et meget utvetydig "nei" da 95% av de spurte var negative og kun 5% positive til en slik etablering. Et nei betyr at sandtaksdriften vil fortsette på samme måte som tidligere til det ikke er mer masse å hente ut. Et ja betyr etablering av en losse og lasteterminal for rene og "lett forurensede" masser, mellomlagring, bearbeiding og¨utskiping av masser samt permanent deponering av ikke salgbare masser. Forslaget fremholder at transporten vha. skip vil være miljøvennlig i forhold til veitransport, men det er åpenbart at veitransporten vil øke da det ikke finnes lastekaier nær de ulike stedene der massene kommer i fra. En stor del av massene vil i så fall komme på vei direkte rfa uttaksstedet da dette vil være kortere. Dette på et veisystem som forlengst er utdatert og underdimensjonert i forhold til dagens trafikk.

Du kan se på og laste ned innspillet her:  VBV's høringsinnspill

(NB! Du trenger ikke å abonnere på Dropbox eller være medlem for å kunne se eller lagre dokumentet, klikk det bort hvis det dukker opp et et vindu med tilbud om registering).

Verket og Bogen vel har brukt dette innspillet som vedlegg til den elektroniske "innspillsportalen" som Asker kommune har etablert.

Kommuneplanens arealdel - innspill fra KVNF

I etterkant av Allmøtet på Hovenga 24. mai om kommuneplanens arealdel har KVNF utarbeidet et høringsinnspill.

KVNF er altså "Klokkarstua Verket Nærmiljøforum" som Verket og Bogen vel er tilsluttet.

Stor takk til Jan Hansen Østli, Hans Ole Korsgaard og Marianne Bakkerud for arbeidet med å arrangere allmøtet på Hovenga i forrige uke.

På bakgrunn av innspillene og diskusjonen har Hans Ole laget et sammendrag av hva de frammøtte syntes om i alt 8 punkter i utkastet til arealplan som berører Klokkarstua og Verket.

Du kan se på og laste ned innspillet her: KVNFs høringsinnspill

(NB! Du trenger ikke å abonnere på Dropbox eller være medlem for å kunne se eller lagre dokumentet, klikk det bort hvis det dukker opp et et vindu med tilbud om registering).

Verket og Bogen vel tilslutter seg de synspunkter og bekymringer som fremkommer i innspillet fra KVNF. Verket og Bogen vel har i tillegg utformet et eget innspill vedrørende Verket på bakgrunn av resultatet av spørreundersøkelsen som nylig ble gjennomført på Verket og i Bogen ang. Svelviksands AS' planer om å etablere en losse og lastekai på nordsiden av Ryggen. Se egen artikkel om dette.

Allmøte 24. mai 2022, kl. 18-21 i Hovenga Samfunnshus

Allmøte om kommuneplanens arealdel - fokus på sandtakets framtid

Klokkarstua Verket Nærmiljøforum - inviterer til årets første Allmøte.

Temaet er Asker kommunes forslag til Kommuneplanens arealdel 2022 for Klokkarstua og Verket.

Hva skjer med etterbruk av sandtaket?

Blir det mer støv og støy?

Øker tungtrafikken?

Det serveres kaffe og kringle.

Møt opp den 24. mai 2022, kl. 18-21 i Hovenga Samfunnshus!

Strandrydding 22.-24. april 2022

Strandrydding 2022 – fjerning av svartkluft og søppel på Verketstranda

Svartkluft (Furcellaria lumbricalis) finnes det rikelig med på fjordbunnen i bukten sør for Verket. Vi har varianten som består av løse ”nøster” som danner store matter på sandbunnen i bukten. Ved ugunstig vær og sjø skylles den opp på stranden i store mengder og råtner til sjenanse for beboere og brukere av stranden. Det skylles også opp treverk, plast og annet søppel.

Verket og Bogen Vel arrangerer strandrydding etter påske i helgen 22. – 24. april. Vi har fått velvillig respons fra Asker kommune, Asker Drift vil sette ut containere til deponering av strandavfall på vestre del av Verketstranda, se skisse. Disse skal plasseres ut etter påske på stranda i området nedenfor Fjordveien 67. Oppmøteplass ved dugnadene vil være ved pumpehuset ved Verksrenna der det finnes en benk. Ta med redskaper som raker, river, skuffer og trillebører.

Mer informasjon om oppmøtetider/dager legges ut på denne siden noen dager før dugnadshelgen. God påske!

Dugnad Fjerning av Rynkeroser

Rynkerose (Rosa rugosa) er en vakker men uønsket art og regnes som en av de største problemartene vi har i Norge. Rynkerose utkonkurrerer arter i den naturlige flora, inkludert truede arter. Den liker seg på sandjord og trives derfor godt på Verket og i Bogen. 

Oslofjordens Friluftsråd (OFFR) har i samarbeid med Asker kommune tatt initiativ til dugnad i strandbeltet ved Verketsøya  tirsdag 26. oktober 2021. Dugnaden blir på dagtid, nærmere klokkeslett kommer. Kommunen stiller med en gravemaskin, og OFFR serverer lunsj!

Vi håper at så mange beboere som mulig stiller opp – vennligst ta kontakt med Kim på telefon/SMS til 93 07 14 50 eller e-post kim.jarre@gmail.com for påmelding. Husk å oppgi om evt. allergener i forbindelsen med lunsjen!

Verket og Bogen Vel

Kartet viser hvor Rynkerosa er utbredt
Kartet viser hvor Rynkerosa er utbredt

Årsmøte 2021

Vil du leie Fjordhuset, trykk her

Fjordhuset er nå restaurert og pusset opp, etter mange dugnadstimer!  Huset inneholder foruten festsal, nytt kjøkken og toaletter. Storsalen har plass til ca. 40/50  mennesker.

 • Usjenert stort uteområde med mange muligheter
 • Flotte solforhold og utsikt over fjorden.
 • ”Midtskauen” et friluftsområde i nærmiljøet
 • Kystveien går gjennom hele området

Fjordhuset er den ideelle plassen for selskap av alle slag. Familiesammenkomst, konfirmasjon, møter, jubileer og mange andre formål.

Verket og Bogen Vel,  Fjordveien 26, 3490 Klokkarstua  E-post: fjordhuset26@gmail.com 

Fjordhuset leies ut til arrangementer.

Vil du leie Fjordhuset, trykk her

Fjordhuset er nå restaurert og pusset opp, etter mange dugnadstimer!  Huset inneholder foruten festsal, nytt kjøkken og toaletter. Storsalen har plass til ca. 40/50  mennesker.

 • Usjenert stort uteområde med mange muligheter
 • Flotte solforhold og utsikt over fjorden.
 • ”Midtskauen” et friluftsområde i nærmiljøet
 • Kystveien går gjennom hele området

Fjordhuset er den ideelle plassen for selskap av alle slag. Familiesammenkomst, konfirmasjon, møter, jubileer og mange andre formål.

Verket og Bogen Vel,  Fjordveien 26, 3490 Klokkarstua  E-post: fjordhuset26@gmail.com 

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.

Del denne siden

Nyårstreff på Fjordhuset


Verket og Bogen Vel inviterer til åpent hus på


 Fjordhuset søndag 22. januar kl. 12-14


Vi møtes over en kopp kaffe for å si hei til hverandre, prate, friske opp gamle bekjentskap og stifte nye.   Har du tanker om nærmiljøet vårt på Verket og Bogen eller annet kan du dele det med oss andre der og da.


Fri adgang for alle.  Vi serverer kaffe og bakverk, rimelige priser.

Vi tar både Vipps og kontanter.


Velkommen til Fjordhuset søndag 22. januar og ta gjerne med deg en nabo, venn eller familiemedlem.


Vennlig hilsen oss i styret i Verket og Bogen vel

Bjørn Erik, Harald, Kim, Merete, Solveig, Trond og Per Aage

 

Fjordhuset har adresse Fjordveien 26 på VerketProgram for høsten 2022

Programmet for vellet høsten 2022 tar form. 

Trykk på fanen "Program" på menylinjen ovenfor for å se kommende aktiviteter. Vi deltar på dugnad, stiller ut på Hovtun, og arrangerer Fjord-Jazz og foredrag på Fjordhuset.

Velkommen!

Besøk oss på klokkarstuadagen på lørdag!

Besøk oss på klokkarstuadagen på lørdag!

Fjerning av rynkeroser på Verksøya 2022

Rynkerose (Rosa rugosa) er en vakker men uønsket art og regnes som en av de største problemartene vi har i Norge. Rynkerose utkonkurrerer arter i den naturlige flora, inkludert truede arter. Den liker seg på sandjord og trives derfor godt på strendene på Verketsøya.

Rynkerose (Rosa rugosa) er en vakker men uønsket art og regnes som en av de største problemartene vi har i Norge. Rynkerose utkonkurrerer arter i den naturlige flora, inkludert truede arter. Den liker seg på sandjord og trives derfor godt på strendene på Verketsøya.

Oslofjordens Friluftsråd (OF) i samarbeid med Asker kommune inviterer beboere, kitere og andre brukere til dugnad der man fjerner rynkerose som har spredd seg i friområdet og på sandstrendene på Verksøya. Kommunens gravemaskin drar opp buskene og så mye av røttene mye den klarer. Det OF ønsker hjelp til er å fjerne løse plantedeler og mindre røtter. (Gift kommer ikke til å bli benyttet). Verket og Bogen vel støtter initiativet.

Aksjonen pågår mandag 12. og tirsdag 13. september kl. 10:00 – 15:00. Her kan man være med begge eller en av dagene. Det serveres enkel lunsj med drikke til deltakerne.

Oppmøte på parkeringen ved fergeleiet på Verket (Fjordveien 89). OF/Asker kommune stiller med nødvendig redskap og solide hansker deles ut til deltakerne. (Hanskene beholdes av deltakerne, de er forøvig av meget god kvalitet).

Mandag 12. september
10:00 Introduksjon av prosjektet og deltagere
Oppstart av rydding
12:00 Lunsjpause
Videre rydding av området
15:00    Slutt for dagen
 
Tirsdag 13. september
10:00 Kjapp introduksjon av prosjekt, evt. nye deltagere
Fortsetter med rydding der vi slapp fra sist dag
12:00 Lunsjpause
Opprydding
15:00 Slutt for dagen

Vi håper at beboere og andre stiller opp til felles innsats og sosialt samvær, det var veldig hyggelig i fjor på tilsvarende dugnad på Verketstranda. Vennligst meld din deltakelse til Kim på telefon/SMS til 93 07 14 50 eller e-post kim.jarre@gmail.com så vi kan melde fra til OF hvor mange deltagere det blir til lunsj.

Husk å oppgi om evt. allergener i forbindelsen med lunsjen!

Verket og Bogen Vels facebookside er nå en gruppe på f/B

Vi har dannet en gruppe for vellet på facebook

Det gjør det enklere å kommentere og administrere.
(Den gamle facebooksiden eksisterer fortsatt men vil ikke oppdateres).

Klikk på lenken nedenfor og trykk på knappen "Bli medlem". Så snart en av administratorene (kasserer Solveig eller leder Kim) godkjenner deg - vi er ikke vanskelige 😁 - er du inne og kan skrive innlegg osv.

https://www.facebook.com/groups/1400153017097276

Leie av Fjordhuset

Storsalen dekket til bankett.

Storsalen dekket til bankett.

Festsalen i Fjordhuset framstår nå i nye farger og forbedret akustikk! Fjordhuset er rimelig til leie til barnedåp, bryllup, fest, jubiléum, bursdag og andre arrangement.

Trykk på menyen ovenfor "Leie av Fjordhuset"

Kommuneplanens arealdel - innspill fra Verket og Bogen vel

Verket og Bogen vel foretok i forkant av Allmøtet på Hovenga en dør-til-dør spørreunderøkelse. I undersøkelsen ble beboerne på Verket og i Bogen ble bedt om å si Ja eller Nei til Svelviksand AS' innspill til arealdelen om å etablere en losse og lastekai på nordsiden av Ryggen.

Resultatet ble et meget utvetydig "nei" da 95% av de spurte var negative og kun 5% positive til en slik etablering. Et nei betyr at sandtaksdriften vil fortsette på samme måte som tidligere til det ikke er mer masse å hente ut. Et ja betyr etablering av en losse og lasteterminal for rene og "lett forurensede" masser, mellomlagring, bearbeiding og¨utskiping av masser samt permanent deponering av ikke salgbare masser. Forslaget fremholder at transporten vha. skip vil være miljøvennlig i forhold til veitransport, men det er åpenbart at veitransporten vil øke da det ikke finnes lastekaier nær de ulike stedene der massene kommer i fra. En stor del av massene vil i så fall komme på vei direkte rfa uttaksstedet da dette vil være kortere. Dette på et veisystem som forlengst er utdatert og underdimensjonert i forhold til dagens trafikk.

Du kan se på og laste ned innspillet her:  VBV's høringsinnspill

(NB! Du trenger ikke å abonnere på Dropbox eller være medlem for å kunne se eller lagre dokumentet, klikk det bort hvis det dukker opp et et vindu med tilbud om registering).

Verket og Bogen vel har brukt dette innspillet som vedlegg til den elektroniske "innspillsportalen" som Asker kommune har etablert.

Kommuneplanens arealdel - innspill fra KVNF

I etterkant av Allmøtet på Hovenga 24. mai om kommuneplanens arealdel har KVNF utarbeidet et høringsinnspill.

KVNF er altså "Klokkarstua Verket Nærmiljøforum" som Verket og Bogen vel er tilsluttet.

Stor takk til Jan Hansen Østli, Hans Ole Korsgaard og Marianne Bakkerud for arbeidet med å arrangere allmøtet på Hovenga i forrige uke.

På bakgrunn av innspillene og diskusjonen har Hans Ole laget et sammendrag av hva de frammøtte syntes om i alt 8 punkter i utkastet til arealplan som berører Klokkarstua og Verket.

Du kan se på og laste ned innspillet her: KVNFs høringsinnspill

(NB! Du trenger ikke å abonnere på Dropbox eller være medlem for å kunne se eller lagre dokumentet, klikk det bort hvis det dukker opp et et vindu med tilbud om registering).

Verket og Bogen vel tilslutter seg de synspunkter og bekymringer som fremkommer i innspillet fra KVNF. Verket og Bogen vel har i tillegg utformet et eget innspill vedrørende Verket på bakgrunn av resultatet av spørreundersøkelsen som nylig ble gjennomført på Verket og i Bogen ang. Svelviksands AS' planer om å etablere en losse og lastekai på nordsiden av Ryggen. Se egen artikkel om dette.

Allmøte 24. mai 2022, kl. 18-21 i Hovenga Samfunnshus

Allmøte om kommuneplanens arealdel - fokus på sandtakets framtid

Klokkarstua Verket Nærmiljøforum - inviterer til årets første Allmøte.

Temaet er Asker kommunes forslag til Kommuneplanens arealdel 2022 for Klokkarstua og Verket.

Hva skjer med etterbruk av sandtaket?

Blir det mer støv og støy?

Øker tungtrafikken?

Det serveres kaffe og kringle.

Møt opp den 24. mai 2022, kl. 18-21 i Hovenga Samfunnshus!

Strandrydding 22.-24. april 2022

Strandrydding 2022 – fjerning av svartkluft og søppel på Verketstranda

Svartkluft (Furcellaria lumbricalis) finnes det rikelig med på fjordbunnen i bukten sør for Verket. Vi har varianten som består av løse ”nøster” som danner store matter på sandbunnen i bukten. Ved ugunstig vær og sjø skylles den opp på stranden i store mengder og råtner til sjenanse for beboere og brukere av stranden. Det skylles også opp treverk, plast og annet søppel.

Verket og Bogen Vel arrangerer strandrydding etter påske i helgen 22. – 24. april. Vi har fått velvillig respons fra Asker kommune, Asker Drift vil sette ut containere til deponering av strandavfall på vestre del av Verketstranda, se skisse. Disse skal plasseres ut etter påske på stranda i området nedenfor Fjordveien 67. Oppmøteplass ved dugnadene vil være ved pumpehuset ved Verksrenna der det finnes en benk. Ta med redskaper som raker, river, skuffer og trillebører.

Mer informasjon om oppmøtetider/dager legges ut på denne siden noen dager før dugnadshelgen. God påske!

Dugnad Fjerning av Rynkeroser

Rynkerose (Rosa rugosa) er en vakker men uønsket art og regnes som en av de største problemartene vi har i Norge. Rynkerose utkonkurrerer arter i den naturlige flora, inkludert truede arter. Den liker seg på sandjord og trives derfor godt på Verket og i Bogen. 

Oslofjordens Friluftsråd (OFFR) har i samarbeid med Asker kommune tatt initiativ til dugnad i strandbeltet ved Verketsøya  tirsdag 26. oktober 2021. Dugnaden blir på dagtid, nærmere klokkeslett kommer. Kommunen stiller med en gravemaskin, og OFFR serverer lunsj!

Vi håper at så mange beboere som mulig stiller opp – vennligst ta kontakt med Kim på telefon/SMS til 93 07 14 50 eller e-post kim.jarre@gmail.com for påmelding. Husk å oppgi om evt. allergener i forbindelsen med lunsjen!

Verket og Bogen Vel

Kartet viser hvor Rynkerosa er utbredt
Kartet viser hvor Rynkerosa er utbredt

Årsmøte 2021

Vil du leie Fjordhuset, trykk her

Fjordhuset er nå restaurert og pusset opp, etter mange dugnadstimer!  Huset inneholder foruten festsal, nytt kjøkken og toaletter. Storsalen har plass til ca. 40/50  mennesker.

 • Usjenert stort uteområde med mange muligheter
 • Flotte solforhold og utsikt over fjorden.
 • ”Midtskauen” et friluftsområde i nærmiljøet
 • Kystveien går gjennom hele området

Fjordhuset er den ideelle plassen for selskap av alle slag. Familiesammenkomst, konfirmasjon, møter, jubileer og mange andre formål.

Verket og Bogen Vel,  Fjordveien 26, 3490 Klokkarstua  E-post: fjordhuset26@gmail.com 

Fjordhuset leies ut til arrangementer.

Vil du leie Fjordhuset, trykk her

Fjordhuset er nå restaurert og pusset opp, etter mange dugnadstimer!  Huset inneholder foruten festsal, nytt kjøkken og toaletter. Storsalen har plass til ca. 40/50  mennesker.

 • Usjenert stort uteområde med mange muligheter
 • Flotte solforhold og utsikt over fjorden.
 • ”Midtskauen” et friluftsområde i nærmiljøet
 • Kystveien går gjennom hele området

Fjordhuset er den ideelle plassen for selskap av alle slag. Familiesammenkomst, konfirmasjon, møter, jubileer og mange andre formål.

Del denne siden

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.

Verket og Bogen Vel,  Fjordveien 26, 3490 Klokkarstua  E-post: fjordhuset26@gmail.com