Medlemskap

 Vi tror på fellesskap og samarbeid

Vi er heldige som har et godt og levende nærmiljø. Det er viktig at vi som bor her er med på å styrke og ta vare på disse verdiene.


Vi mener at Fjordhuset er et viktig supplement for å styrke nærmiljøet vårt.

Her kan folk samles til fest, møter og kurs og mange andre aktiviteter. Vi håper å få mange ideer til bruk av huset og at dere som skal ha et selskap, kanskje en konfirmasjon eller fyller rundt år også vil bruke Fjordhuset til private arrangement. Vi ønsker at huset skal være et samlingspunkt for oss som bor i området.

Verket og Bogen Vels oppgave er å ivareta felles interesser i området og dette gjør vi best ved å få beboerne til å støtte opp om dette arbeidet gjennom sitt medlemskap.

Vær med og støtt nærmiljøet ditt med medlemskap i Verket og Bogen Vel.

Medlemskontingenten er 350 kroner per husstand og 200 kroner for enslige.

Kontingenten kan innbetales til vår konto 2240.20.76937

Verket og Bogen Vel

Del denne siden